1. RESERVEREN- U kunt het vakantieappartement per e-mail reserveren: info@duinenzeezicht.be of 0475/945654. Bij afwezigheid gelieve een bericht in te spreken. Je wordt zo snel mogelijk gecontacteerd.
 2. RESERVERINGSOPDRACHT EN BETALING - Iedere reserveringsopdracht wordt door de verhuurder bevestigd door middel van een aanvraag tot  reservatie. De huurder betaalt vervolgens binnen de 5 dagen 50 % van de huursom. Het saldo van de huursom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij reservering binnen de 6 weken voldoet u het bedrag in éénmaal. 
  Bij niet naleven van tijdige betalingen wordt de verhuring geannuleerd. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
 3. ANNULERING DOOR HUURDER - Annuleringen dienen telefonisch en schriftelijk aan de verhuurder te worden bevestigd. Vanaf het moment van boeking tot 8 weken voor de ingangsdatum van de huur, brengen wij u 50% van de huur in rekening. Bij annulering korter dan 8 weken voor de ingangsdatum wordt 75 % van de huur aangerekend. Bij annulering korter dan 2 weken voor de ingangsdatum is het volledige bedrag verschuldigd. In de huurprijs is geen annulatieverzekering voorzien. Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten om deze kosten te dekken.
 4. ANNULERING DOOR VERHUURDER - Indien enige uitzonderlijke omstandigheid (overmacht) de verhuurder dwingt tot annulering van het gehuurde vakantieappartement, zal de verhuurder aan de huurder de reeds betaalde huursom terugbetalen.
 5. KLACHTEN - Ondanks goede afspraken en regelmatige opvolging is het toch mogelijk dat u een gerechtigde klacht heeft. Hiervoor dient de huurder zich te melden bij de verhuurder die uw klacht zal proberen te verhelpen.
  Het voortijdig verlaten van het vakantieappartement ontslaat de verhuurder van iedere verplichting tot terugbetaling of schadeloosstelling.
 6. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER - Tijdens het verblijf in het vakantieappartement is de huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde vakantieappartement, voor de inrichting en voor alle zaken die bij het gehuurde appartement behoren. Ook voor bijkomende kosten zoals buitensporig elektriciteits- of waterverbruik bent u als huurder aansprakelijk. Onderverhuren is ten stelligste verboden.
  De verhuurder is gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren is verrekend of indien de te betalen kosten niet (geheel) door de huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de bij de reserveringsbevestiging genoemde huurder.
 7. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERHUURDER - De verhuurder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade of diefstal van persoonlijke bezittingen van de huurder, in welke vorm, door welke oorzaak ook ontstaan.
 8. AANTAL PERSONEN - Het is niet toegestaan met meer dan 6 personen het vakantieappartement te huren. De standaardprijs die meegegeven wordt, is voor maximum 4 personen. Wens je met meer te verblijven, wordt er een supplement aangerekend van 30 Euro pppn.
 9. HUISDIEREN - Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar of binnen te laten in het vakantieappartement.
 10. KEUKEN, HANDOEKEN EN BEDLINNEN - De huurder zorgt zelf voor keuken-, bad- en bedlinnen. Tegen meerprijs van 150 Euro wordt voor keuken-, bad-& bedlinnen (voor 4 personen opgemaakte bedden) gezorgd. Voor het verlaten van het appartement dienen de gehuurde laken- en handdoekensets netjes verzameld te worden in de badkamer. Indien gebruik gemaakt wordt van de 2 slaapmatrassen, komt er 35 euro pp bij voor de linnensets.
 11. BEDDEN - Het vakantieappartement heeft 1 tweepersoonsbed en 2 éénpersoonsbedden. In de slaapkamer met de éénpersoonsbedden staat een zetel die omgevormd kan worden tot 2 slaapmatrassen. Er zijn voldoende donsdekens en kussens aanwezig.
 12. KOSTEN WATER, GAS, ELEKTRICITEIT EN VERWARMINGSKOSTEN - De prijzen zijn inclusief een normaal verbruik van water, gas en elektriciteit.
 13. ONTVANGST SLEUTEL - De sleutelbos (in tweevoud) wordt door de verhuurder in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutels blijven eigendom van de verhuurder. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutels is de huurder een onherroepelijk bedrag verschuldigd van € 130 Euro per sleutelbos.
  Voor de overhandiging van de sleutels wordt er afgesproken tussen huurder en verhuurder. Er is ook een sleutelkluis aanwezig.
 14. WAARBORGSOM - Er wordt de huurder een waarborgsom van 500 Euro gevraagd. De waarborgsom wordt teruggestort binnen de 15 kalenderdagen indien er geen schade is. Bij schade wordt deze van de waarborg afgehouden. Indien er gerookt wordt of huisdieren zijn geweest, wordt de waarborg ook ingehouden.
 15. SCHOONMAKEN - De huurder moet van het gehuurde vakantieappartement gebruik maken als een goede huisvader. Het appartement moet opgeruimd en netjes worden opgeleverd (afwasmachine leeggemaakt, vuilnis naar kelder, overal gestofzuigd, ...). De eindschoonmaak (ramen, stof afdoen, spiegels & glaspartijen (douche, ballustrade), ...) wordt door de verhuurder georganiseerd na elk verblijf.
 16. VOORSCHOT - Het betalen van een voorschot betekent dat u de algemene voorwaarden die in deze overeenkomst van toepassing zijn, aanvaardt.